Polityka Prywatności

Budowa kominków, pieców i kuchni kaflowych, grilli i wędzarni ogrodowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://kombud.waw.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma KOMBUD siedzibą w Warszawie, e-mail: kontakt@kombud.waw.pl.
 3. Dane osobowe zbierane przez KOMBUD za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. KOMBUD zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu a także osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  b) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) numer telefonu
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8. Dane osobowe są przekazywane KOMBUD dobrowolnie, w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta KOMBUD przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom KOMBUD w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. KOMBUD korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie KOMBUD w związku z realizacją transakcji. Należą do nich m.in.
• dostawcy świadczący usługę hostingu,
• dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, w tym np. systemów do analizy ruchu w Serwisie Internetowym czy też systemów do analizy skuteczności kampanii marketingowych,
• dostawcy systemów marketingowych
• pełnomocnicy i doradcy KOMBUD w przypadku, gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń przez KOMBUD.

b) Administratorzy. Serwis kombud.waw.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

c) Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą z żaden sposób udostępniane osobom trzecim, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, tj. w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania ich własnych reklam i wszelkich materiałów marketingowych.

 1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). KOMBUD nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika państwom trzecim (tj. poza EOG).
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KOMBUD tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą zostać zgłoszone wobec KOMBUD Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez KOMBUD tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na podany przez niego adres e-mail KOMBUD będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o akcjach promocyjnych i nowych produktach wprowadzonych do oferty w Serwisie Internetowym.
 5. KOMBUD może udostępniać dane osobowe Użytkownika, w przypadku otrzymania żądania, od uprawnionego organu państwowego, w szczególności od prokuratury, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Są to małe pliki umożliwiające urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane, m.in. w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu Internetowego do potrzeb Użytkownika.
 2. Ustawienia przeglądarki urządzenia, pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że Użytkownik wyraził zgodę, aby te pliki były zapisywane na jego urządzeniu.
 3. Serwis kombud.waw.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies tymczasowe: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies tymczasowych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 1. Serwis kombud.waw.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

a. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. Serwis kombud.waw.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  b) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura Serwis kombud.waw.pl, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  c) do popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Twitter (administrator cookies zewnętrznego: Twitter, Inc. z siedzibą w San Francisco, USA).
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe zainfekowanie komputera Użytkownika, wirusami, czy też niechcianym lub złośliwym oprogramowaniem. Poza tym Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Informacje dotyczące zmiany ustawień w zakresie plików cookies są zamieszczone w każdej z popularnych przeglądarek internetowych, np. Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer.
 4. KOMBUD może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez KOMBUD przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych odwiedzin, jako informacja przydatna przy administrowaniu Serwisem Internetowym i jego udoskonalaniu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego, które obciążają serwer.
 5. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. KOMBUD nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił KOMBUD
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez KOMBUD na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowych, ochrony konsumentów, itp.)
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Serwis kombud.waw.pl może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli KOMBUD przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji Użytkowników.
  b) Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług, złożona w formie wiadomości e-mail, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym celu.
  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i KOMBUD nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika, wobec przetwarzania których wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wycofał określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu KOMBUD podlega;
 4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, KOMBUD może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług KOMBUD, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia może uniemożliwiać korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, korzystanie z których będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Serwis kombud.waw.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
• gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas KOMBUD ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
• gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje w czasie potrzebnym do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
• uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 2. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  b. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 3. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z żądaniem wynikającym z powyższych praw, KOMBUD spełnia je albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – KOMBUD nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio, w terminie nie przekraczającym miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 4. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 5. Użytkownik ma prawo żądać od KOMBUD przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Serwis kombud.waw.pl poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@kombud.waw.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2018r.